FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL - DEPARTAMENTUL DE INTEGRITATE

Despre FRF - Departamentul de integritate


Misiunea FRF în a asigura integritatea jocului de fotbal


Trucarea meciurilor reprezintă principala ameninţare pentru integritatea fotbalului şi, totodată, cea mai dificilă încercare pentru forurile care asigură buna guvernanţă a jocului. Protejarea fotbalului de această formă de corupţie care îi pune în pericol reputaţia şi valorile a devenit un obiectiv prioritar pentru Federaţia Internaţională de Fotbal Asociaţie (FIFA) şi Uniunea Asociaţiilor de Fotbal Europene (UEFA), precum şi pentru toate asociaţiile naţionale afiliate.
Acţiunile unite ale FIFA, UEFA şi ale partenerilor angrenaţi în lupta pentru combaterea trucării meciurilor (INTERPOL, FIFPro, autorităţi naţionale etc.) au produs măsuri şi acţiuni eficiente în ultimii ani. Consolidarea regulamentelor proprii şi ale membrilor afiliaţi pentru sancţionarea drastică a cazurilor în care integritatea jocului este pusă în pericol, implementarea sistemelor de detecţie precum Betting Fraud Detection System (B.D.F.S.) sau a programelor de prevenţie şi educare sunt doar câteva dintre elementele dezvoltate la nivel european în lupta de eradicare a fenomenului meciurilor trucate. Cu sprijinul guvernelor naţionale, trucarea evenimentelor sportive, pariurile ilegale sau orice altă formă de manipulare a rezultatelor sportive au devenit infracţiuni specifice şi se află sub incidenţa legislaţiilor naţionale în ţări precum Spania, Italia, Franţa, Portugalia, Finlanda, Bulgaria, Suedia, Grecia, Germania, Rusia, Cipru sau Malta.
Lupta împotriva trucării meciurilor este însă una dificilă şi de durată. Gravitatea problemei reiese din numărul anchetelor desfăşurate în ultima perioadă de autorităţile sportive şi judiciare din ţări precum Italia, Finlanda, Bulgaria, Ungaria, Slovenia, Grecia, Turcia sau Estonia.

PREVEDERI NORMATIVE

Situaţia îngrijorătoare existentă la nivel naţional – Federaţia Română de Fotbal fiind înştiinţată constant în ultimii trei ani de suspiciuni privind meciuri aranjate în primele trei eşaloane – precum şi acţiunile concrete desfăşurate pe plan continental obligă FRF şi membrii săi afiliaţi să aibă o atitudine fermă în problema trucării partidelor de fotbal.
În conformitate cu prevederile rezoluţiei UEFA pentru protejarea integrităţii jocului şi a nevoilor specifice fotbalului românesc, Federaţia Română de Fotbal va:

1) transforma în abatere disciplinară orice acte de influențare, orice încercare de influențare a desfășurării ori a rezultatului unui meci de fotbal ori a unei competiții, într-o manieră nesportivă, neetică ori coruptă;

2) transforma în abatere disciplinară pentru oficiali, arbitrii, jucători ori antrenori să parieze pe meciurile sau competițiile în care sunt implicați;

3) oferi un sistem sigur de colectare a informațiilor, care să le permită oamenilor să reporteze, dacă este cazul, chiar și anonim, incidente de meciuri trucate ori încercări de a truca meciurile;

4) obliga toate părțile interesate (oficialii, arbitrii, jucătorii, antrenorii etc.) să notifice imediat, și acolo unde cazul, folosind sistemul mai-sus menționat, organizatorul de competiție sau oficialii relevanți din partea asociației naționale, dacă sunt abordați în legătură cu orice activitate care să influențeze desfășurarea ori rezultatul unui meci de fotbal, într-o manieră nesportivă, neetică ori coruptă;

5) stabili și vom elabora programe comprehensive de educație, în special pentru jucătorii tineri, pentru a crește gradul de conștientizare a riscurilor de truca meciuri și pentru a se asigura că toți cei implicați în fotbal sunt conștienți de aceste riscuri și respectă regulile relevante;

6) asigura că, pe lângă persoanele fizice, și cluburile sunt responsabile și sancționate atunci când cei care au autoritatea de a acționa în numele clubului sunt implicați în trucarea de meciuri, orice încercări de trucare a meciurilor sau orice alte forme de corupție asociate cu trucarea de meciuri;

7) exclude trucarea de meciuri, încercarea de a truca meciuri și orice alte forme de corupție asociate cu trucarea de meciuri de la aplicarea oricăror termene de prescripție;

8) coopera şi vom face schimb de informaţii cu toate asociaţiile membre ale UEFA şi cu autorităţile de stat pentru a câştiga lupta împotriva meciurilor trucate;

9) pune accent pe importanţa asigurării ca frauda sportivă să fie recunoscută ca infracţiune specifică, aflată sub incidenţa legislaţiei naţionale

10) ne vom asuma instrumentarea şi judecarea cazurilor de trucare a meciurilor fără întârziere şi chiar înainte ca decizia finală, urmare a procedurilor de investigare ale statului, să fie cunoscută. Mai mult, în astfel de cazuri, procedurile disciplinare sportive nu vor fi abandonate doar pentru că persoana, ori persoanele implicate nu mai fac parte din jurisdicţia teritorială a asociaţiei naţionale în cauză

11) În concordanță cu jurisprudența relevantă a Curții de Arbitraj Sportiv și conform cu aplicarea legilor naționale, asociațiile membre ale UEFA, implicit şi Federaţia Român de Fotbal, consideră că, în cazul unor meciuri trucate sau încercări de trucare a meciurilor, este suficient ca faptele relevante să fie stabilite la nivelul de “certitudine rezonabilă” pentru organul sportiv de luare a deciziilor. Standardul de probare este mai ridicat decât cel al simplei balanțe a probabilităților, dar mai redus decât standardul infracțional de „dincolo de orice îndoială”, în special, întrucât organismele sportive nu au aceleași puteri de investigare și de strângere a dovezilor, precum au autoritățile de cercetare ale statului.

În acord cu prevederile memorandumului, Federaţia Română de Fotbal îşi asumă responsabilitatea să:

• Aibă o politică de toleranţă zero în problema trucării partidelor de fotbal

• Să iniţieze şi să implementeze programe eficiente de educare şi prevenţie

• Reunească în jurul său toate părţile implicate în fenomenul fotbalistic în scopul combaterii trucării partidelor

• Să încheie parteneriate funcţionale cu instituţiile abilitate ale statului

• Să optimizeze constant regulamentele care incriminează trucarea meciurilor şi orice altă formă de corupţie care poate afecta integritatea jocului şi să pedepsească orice comportament contrar normelor de conduită şi etică naţionale sau internaţionale

• Să lupte constant împotriva tuturor comportamentelor destinate manipulării sau denaturării în orice fel a rezultatelor şi spectacolului sportiv


Click aici pentru Regulamentul Disciplinar al Federaţiei Române de Fotbal

JUCATOR

Ţi se cere să nu îţi aperi corect şansele? Ai fost victima unui abuz? Ai alte probleme care te împiedică să joci fotbal? Raportează!
ANTRENOR

Nu îţi poţi desfăşura activitatea de antrenor în condiţii normale?

Raportează!ARBITRU

Ţi s-a cerut să îţi foloseşti autoritatea din teren într-un mod incorect? Se exercită presiuni asupra ta?
Raportează!Exemplu raportare jucător
“Cu două zile înainte de meciul cu echipa X am fost sunat de un oficial al adversarilor care mi-a propus să aranjez partida cu ei, în schimbul unei sume de bani”
Exemplu raportare antrenor
„Patronul echipei m-a ameninţat cu demiterea dacă nu fac astfel încât echipa să piardă meciul cu formaţia X din etapa următoare”
Exemplu raportare arbitru
“După meciul dintre formaţiile X şi Y, oficialul formaţiei X a încercat să îmi ofere un plic în care se afla o sumă de bani”